Ladataan... Ladataan...

Tehokasta painonhallintaa verkossa

Internet on kasvanut merkittäväksi terveyskasvatusinstituutioksi, ja terveystiedon etsimisestä on tullut eräs sen yleisimmistä käyttötarkoituksista Suomessa.

internet Kiloklubi on Suomen ensimmäinen kotimaisin asiantuntijavoimin kehitetty laihduttamiseen erikoistunut internetpalvelu. Samalla kun kansalaiset ovat ottaneet yhä innokkaammin vastuuta omasta terveydestään, on uusien terveysteknologioiden tehoa ja vaikutuksia pohdittu myös tieteellisesti. Uusimmissa tutkimuksissa onkin tarkasteltu internetiä painonhallinnan uutena apuvälineenä. Ravitsemustieteilijä Janne Huovila viimeisteli juuri aiheesta Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osastolla maisterin tutkielman "Internet painonhallinta-asiantuntijuuden toimintaympäristönä" (2009). Tutkimus luo positiivisen katsauksen näihin uusiin yksilöllisiin mutta yhteisöllisiin terveyspalveluihin. Myös muut uusimmat tutkimukset tukevat näkemystä Kiloklubin kaltaisten asiantuntija-apujen tehokkuudesta painonhallintatyökaluina.

Internet terveystiedon lähteenä

Internetillä on jo vankka asema terveystietouden lähteenä. Tilastokeskuksen kyselytutkimusten perusteella suomalaisista internetin käyttäjistä noin 70 % on etsinyt internetistä terveyteen liittyvää tietoa. Internet tarjoaa rajattoman terveystiedon tulvan, ja Kiloklubissa keskeinen toiminta-ajatus on ollut tuottaa luotettavasta painonhallintatietoudesta kansantajuinen painonhallintatyökalu.

Internetin terveyspalveluita myös tutkitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Ravitsemustieteilijä Huovilan tutkimuksessa analysoitiin mm. suosituimpia painonhallintasivustoja kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin sekä haastateltiin internetissä toimivia painonhallinta-asiantuntijoita. Teemahaastattelujen perusteella painonhallinta-asiantuntijuus internetissä on luotettavan tiedon puolesta toimimista kansantajuistaen painonhallintatietoutta ja sijoittaen tietoa laajempiin asiayhteyksiin. Asiantuntijat uskovat, että nämä työkalut, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä ohjausta internetissä, voivat oikein käytettyinä olla hyödyksi painonhallinnassa.

Janne Huovila tiivistääkin tutkielmassaan internetin terveyspalvelut pähkinänkuoreen seuraavasti: "Internet tarjoaa ainutlaatuisen työkalun yksilölliseen, itseohjautuvaan ruokakäyttäytymisen muutokseen. Kun kenen tahansa saatavilla ovat internetin ravitsemustyökalut, kuten ruokavalion laatua mittaavat laskurit, elintarvikekoostumustietopankit, reseptitietopankit, energiankulutuslaskurit ja vertaiskeskustelut, tarjoaa internet perinteiseen terveysviestintään nähden merkittävää lisäarvoa."

Painonhallinta internetissä lisäsi kasvisten ja hedelmien käyttöä

Painonhallintaportaaleilla on ollut uusimmissa tutkimuksissa positiivisia vaikutuksia niitä käyttäneiden asiakkaiden terveyskäyttäytymiseen. Eräässä tuoreessa tutkimuksessa ryhmä, joka käytti internet-sivustoa, jossa käyttäjä sai vuoden seurannan ajan yksilöllisesti räätälöityä palautetta ruokavaliosta, lisäsi kasvisten ja hedelmien käyttö yli kaksi annosta vuorokaudessa. Tutkimuksen perusteella internetin painonhallintatyökalulla oli merkittävä vaikutus ruoankäyttöön.

Säännöllinen internetohjaus tehokasta

Internetin terveysteknologiaa tutkivassa ns. eHealth-tutkimuskentässä on etsitty internetin terveyspalveluille uskottavuutta erilaisilla kustannuslaskelmilla. Eräässä uudessa tutkimuksessa internetin ravitsemusportaalin käyttö vähensi sydän- ja verisuonitautipotilailla työntekijöiden terveydenhoitokustannuksia työnantajalle. Sisäänkirjautumisten määrä oli yhteydessä palvelun tehokkuuteen, ja vaikutus oli voimakkain, kun tutkittavat kirjautuivat portaaliin vähintään 9 kertaa vuodessa. Myös erään toisen uuden tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia: internetin painonhallintapalvelua käyttäneet osallistujat pudottivat painoa 12 viikon aikana yli kaksi kiloa enemmän kuin pelkästään perinteisiä terveydenhoitojärjestelmän palveluita saaneet laihduttajat. Mitä useammin tutkimukseen osallistuneet olivat kirjautuneet palveluun, sitä enemmän he olivat laihtuneet.

Uusimpien tutkimusten perusteella internetin yhteisölliset painonhallintatyökalut ovat tehokkaita painonhallintatapoja. Aika näyttää, miten internet saadaan valjastettua kansanterveystyöhön perusterveydenhuollossa. Positiivisten käyttäjäkokemusten lisäksi moderni terveystutkimus viittaisi siihen, että Kiloklubin asiakkailla on hyvät avaimet onnistumiseen.

Juuso Reinikainen

Kirjoittaja on Kiloklubin ruokatietokannan hallinnoija. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä ja keskittynyt opinnoissaan elintarviketeknologiaan, ravitsemustieteisiin ja elintarvikekemiaan sekä -markkinointiin.

Lähteet:

Ravitsemustieteilijä Janne Huovilan blogit, joissa esitelty sekä pro gradu -työ että eHealth-tutkimukset:

http://jannehuovila.wordpress.com/author/jvhuovil/

http://ravitsemusuutiset.wordpress.com/

Bennett GG, ym. Web-based Weight Loss in Primary Care: A Randomized Controlled Trial. Obesity 2009.

Norman GJ, ym. A review of eHealth interventions for physical activity and dietary behavior change. Am J Prev Med. 2007;33(4):336-345.

Sacks S, ym. A Web-Based Nutrition Program Reduces Health Care Costs in Employees With Cardiac Risk Factors: Before and After Cost Analysis. Journal of Medical Internet Research 2009;11:e43.

Sukhanova A, ym. Cost analyses of a web-based behavioral intervention to enhance fruit and vegetable consumption. Int J Behav Nutr Phys Act 2009;6:92.

Tilastokeskus 2009. Internetin käyttötarkoitukset 2009.